ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Už od roku 2008 vám v spolupráci s firmou Delphia s.r.o., ktorá je v oblasti certifikácie budov lídrom na Slovenskom trhu, ponúkame vypracovanie Energetického certifikátu budovy, Tepelno-energetických posudkov stavieb a kontrolu únikov tepla za pomoci Termovízie.

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti.

Energetická certifikácia je povinná:

•    pri predaji budovy
•    pri prenájme budovy
•    pri dokončení novej budovy
•    pri dokončení významnej obnovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

•    rodinné domy,
•    budovy hotelov a reštaurácií,
•    administratívne budovy,
•    budovy škôl a školských zariadení,
•    budovy nemocníc,
•    budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby,
•    športové haly a iné budovy na šport,
•    ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.


logo-delphia

energeticky-certifikatNotice: Undefined index: img in /data/d/a/da36a234-4a87-4fb3-860f-65b31a2e4649/rmploty.sk/web/wp-content/plugins/ct-ultimate-gdpr/includes/views/cookie-popup.php on line 116